چه ماشین آلات در صنعت ذغال سنگ مورد استفاده قرار گرفت