شانگهای ماشین آلات ساخت و ساز درخشش شرکت، گیم واقعی