ابعاد دستگاه سنگ زنی استوانه 2 810 2 100 1 850 میلیمتر