آنچه طلا در آفریقای جنوبی مورد استفاده قرار گرفته است