تجهیزات استخراج معادن از شرکت ها در آفریقای جنوبی 2010